เมล็ดอัลฟ่าฟาออร์แกนิค เป็นการเพาะ เม็ดที่ทำอยู่ในภาชนะซึ่งสามารถเปลี่ยนที่ได้ง่าย เป็นต้นว่า บางทีอาจเพาะในกระบะ ในกระถาง หรือภาชนะอื่นใด ที่มีคุณลักษณะลักษณะเดียวกันก็ได้ เป็นแนวทางที่มักใช้ในงานปลูกพืชที่อยากต้นพืชปริมาณไม่เท่าไรนัก เป็นต้นว่า สำหรับการเพาะขายพันธุ์พืช การปลูกผักสวนครัวข้างหลังบ้าน การปลูกพืชดอกไม้ประดับในรอบๆบ้าน หรือบางทีอาจใช้เพื่อการปลูกผักรวมทั้งพืชดอกเพื่อการค้าขายนิดๆหน่อยๆเป็นต้นว่า การปลูกมะเขือเทศจัดจำหน่ายผล […]