TRIUP​ Fair ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

TRIUP​ Fair

TRIUP​ Fair สกสว. สัมมนาร่วมที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ปรึกษาหารือทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับเพื่อการจัดงาน “มหกรรมเกื้อหนุนการใช้ผลดีจากงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งของใหม่ รายปี 2566 ( TRIUP​ Fair 2023)” ภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากการค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศ” ยกให้การจัดงานคราวนี้เป็น One Stop Service ด้านการใช้คุณประโยชน์สำหรับภาคเอกชน และก็ผู้ประกอบธุรกิจ

รศ..ดร.ปัทมาวดี โพชนุข้าล ผู้อำนวยการที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (สกสว.) กล่าวเพิ่มอีกว่า เว้นเสียแต่ผลงานของใหม่ ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงทั้งยังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมแล้ว ข้างในงานมีกิจกรรมนานัปการแล้วก็บอกให้เห็นถึงการใช้คุณประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมพูดจาเพื่อขอใช้สิทธิ โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎที่ต้องปฏิบัติตาม โซนแผนการช่วยเหลือ ววน. โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน

สถาบันบริหารจัดแจงเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ (iNT)

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแผนการอบรมในด้านของการปรับปรุงเทคโนโลยี ของใหม่แล้วก็การใช้คุณประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization) ให้โอกาสให้คุณครู นักค้นคว้า และก็เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำความเข้าใจ และก็เปลี่ยนศึกษาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 รวมถึงข้อบังคับลำดับรอง แล้วก็ประกาศอื่นๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุฉันล ผู้อำนวยการ สกสว. บอกว่า หนึ่งในหน้าที่หลักของ สกสว.หมายถึงการผลิตระบบการนำผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) โดย สกสว. ให้ความใส่ใจกับการช่วยส่งเสริมด้านการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆตลอดจนปรับปรุงกลไกหนุนเสริมเพื่อสามารถสร้างผล ผลพวงต่อเศรษฐกิจ สังคม และก็สภาพแวดล้อมได้

ซึ่งสอดคล้องกับเจตนาของพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลวิจัยและก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา สกสว. ได้มีความร่วมแรงร่วมใจกับที่ประชุมอุตสาหกรรมในโครงงาน “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” สำหรับการสร้างกลไกแล้วก็กรรมวิธีเกื้อหนุนอุตสาหกรรม แล้วก็ startup ให้มีการยกฐานะความสามารถสำหรับเพื่อการแข่งของผู้ประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และก็สร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ startup และก็สิ่งที่ต้องการของ SME สำหรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งของตนเอง

สำหรับผู้พึงพอใจเรื่องแผนและก็งบประมาณหรือทุนช่วยเหลือ โซนร้านรวงของใหม่ TRIUP​ Fair สำหรับสามัญชนทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ของใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย เทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ รวมทั้งยังมีโซนสินเชื่อสหายวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนสนทนาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง

ที่มีการสนทนาเรื่องต่างๆในมากมายมุมโดยวิทยากรมากเรื่องรู้เรื่องรู้ราวสามารถกว่า 20 ท่าน ใน 7 เวที เป็นต้นว่า สนทนา “Journey to Commercialization : การปลดล็อคการใช้คุณประโยชน์งานศึกษาเรียนรู้ สู่ตลาด” ตลอดจนเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่บรรลุผลสำเร็จ กรณีของการศึกษาเรียนรู้วิจัยสู่ละครทีวี อย่าง ละครเจ้าพระยาสู่อิระวดี แล้วก็การผลิตรถไฟฟ้ารางค่อยที่แสดงประสิทธิภาพของนักค้นคว้าไทยซึ่งเกิดเรื่องใหม่และก็เป็นโชว์เคส ประสบการณ์งานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยที่ทุกคนพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนี้ เพื่อประชากรทั่วๆไปเข้าถึงเรื่องเกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็ของใหม่ ด้านในงานก็เลยดำเนินกิจกรรมที่นานัปการรวมทั้งเหมาะสมกับสิ่งที่จำเป็นของผู้ที่มาร่วมงาน มี

  • โซนชี้แนะ TRIUP Act รวมทั้งกลไกช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์งานศึกษาวิจัย
  • โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมสนทนาเพื่อขอใช้สิทธิ
  • โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎข้อปฏิบัติ
  • โซนแนวนโยบายสนับสนุน ววน.
  • โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พอใจเรื่องแผนแล้วก็งบประมาณหรือทุนส่งเสริม
  • โซนร้านสิ่งใหม่ สำหรับพลเมืองทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของของใหม่จากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว
  • โซนแสดงผลลัพธ์การค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย เทคโนโลยีและก็ของใหม่ โดยแบ่งธีมแสดงผลงานออกเป็น 5 ธีม

การจัดงาน TRIUP Fair คราวนี้ มีเป้าหมาย

ที่จะเชิญหน่วยงานในระบบนิเวศมาร่วมกันเคลื่อนใน 3 ธีมวัตถุประสงค์ โดยจะด้วยกันส่งผลพวงด้านใน 5 ปี สำหรับการสัมมนาปรึกษาหารือคราวนี้ ได้มีการฟังความเห็นจากผู้แทนที่ประชุมอุตสาหกรรม อาทิเช่น ประธานสถาบันของใหม่เพื่ออุตสาหกรรม ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมการพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกรุ๊ปเครื่องจักรการกสิกรรม ประธานกรุ๊ปเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรุ๊ปยา ประธานกรุ๊ปน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานเวียน เลขาธิการกรุ๊ปอุตสาหกรรมผู้สร้างเครื่องมือทางการแพทย์ และก็ผู้ตัดสินที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย เกี่ยวกับหนทางสำหรับการเลือกหลักสำคัญย่อยของแต่ละธีมมาทดสอบเคลื่อนด้วยกัน

โดยการจัดงาน TRIUP​ Fair  2023 นอกเหนือจากการที่จะเป็นการด้วยกันของหน่วยงานในระบบนิเวศสำหรับเพื่อการเคลื่อนนำ ววน. ไปยกฐานะสมรรถนะสำหรับการแข่งทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศแล้ว ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจต่างๆจะได้รับผลดีเนื่องจากว่าด้านในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชน กรุ๊ปผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้เจอ Solution ที่รองรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมาย ซึ่งการจัดงานคราวนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในทางการผลิตผลพวงในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศ

“TRIUP Act ช่วยปลดล็อก สิ่งแรกเป็นแนวทางการทำให้เศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี ของใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ข้อบังคับฉบับนี้จะเข้าไปช่วยทั้งยังในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ รวมทั้งถ้าหากทำทั้งคู่ส่วนแรกได้ สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ของไทยอดทนขึ้น การลงทุนก็จะเยอะขึ้นด้วย อีกทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน โดยการจะก่อให้อีกทั้ง 3 ส่วนนี้เกิดขึ้นได้ จะต้องมีการปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ ให้ผู้กระทำศึกษาค้นคว้าได้ครอบครองผลงาน ผลตอบแทนจุดหมายก็จะเกิดขึ้นอีกทั้งกับประชากร ผู้ประกอบกิจการ สังคม แล้วก็ประเทศ

การจัดงานในคราวนี้ได้วางแบบให้มีกิจกรรมที่ รองรับรวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีการเกี่ยวข้องในด้านการนำผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์อย่างมากสุด ทั้งยังคนที่มองหาผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ คนที่ปรารถนาคำแนะนำแล้วก็ฝืกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา คนที่พอใจการจับคู่ทางธุรกิจ

ผู้เสาะหาแหล่งทุนในการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากภาครัฐ หรือคนที่ปรารถนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสิ่งใหม่ และก็คนที่ปรารถนารับทราบข้อมูลสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ หรือหาแนวความคิดและก็แรงดลใจสำหรับการสร้างผลของงานวิจัยและก็ของใหม่ที่เกิดผลพวงต่อประเทศได้ แม้กระทั้งผู้พอใจทั่วๆไปก็ยังสามารถเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ด้านในงานได้ โดยมีโซนน่าดึงดูดต่างๆกว่า 12 โซน

อย่างไรก็แล้วแต่ ทางไปสู่การเกิดผลรวมทั้งผลพวงที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้น จำต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการด้วยกันทำให้กลไกที่มีอยู่ขยับไปด้านหน้า รวมทั้งสร้างผลพวงในการพัฒนาประเทศให้ได้ แล้วก็เพื่อเป็นการย้ำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นจุดสำคัญของการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงประเทศ สกสว. ร่วมกับที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ตลอดจนหน่วยงานแนวร่วมต่างๆได้มีระบุจัดงาน “มหกรรมผลักดันการใช้ผลดีจากงานศึกษาวิจัยรวมทั้งของใหม่ รายปี 2566 ( TRIUP​ Fair 2023)” ขึ้นภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็ของใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนกรกฎาคม 2566ในรอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

มหกรรมสนับสนุนการใช้ผลดีจากงานค้นคว้าวิจัย

TRIUP Fair จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565ในชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยมีจุดประสงค์สำหรับการจัดงานเพื่อราษฎรทั่วๆไปเข้าถึงเรื่องเกื้อหนุนการใช้ผลดีผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่

ซึ่งศูนย์ความเป็นดีเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลลัพธ์งานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ ที่ได้รับการคัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ โดยคณะทำงานบริหารโครงงานทำการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย “ปั้นดาว” ดังต่อไปนี้

การผลิตเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และก็รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์ที่อนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถด้านสิ่งใหม่ เทคโนโลยี แล้วก็การเชื่อมต่อองค์วิชาความรู้สู่การขับเขยื้อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ที่มีความสามารถสำหรับการผลิตกราฟีนออกไซด์ที่พอเพียงต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 โลต่อเดือน โดยคิดเป็นค่ารวมกว่า 60-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งราคาแพงทุนการสร้างที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างแดนถึง 50%
การสร้างเครื่อง Compact Air Plasma Jet ภายใต้มาตรฐานการสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ ISO 13485 สำหรับคนไข้แผลเรื้อรัง มีคุณลักษณะเด่นเป็น สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในรอบๆแผลได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งกระตุ้นเยื่อใหม่ ทำให้แผลหายกลับกลายธรรมดาได้เรื่องพ่นพลาสมาไม่ทำให้ผู้เจ็บป่วยกำเนิดลักษณะการเจ็บแสบที่แผล เฟสเขียว 3 บรรทัด แล้วก็ทำให้แผลหายเร็วขึ้น เพราะสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งกระตุ้นการผลิตเยื่อใหม่ ทำให้คนไข้ไม่ต้องกินยาแก้อักเสบเพื่อฆ่าเชื้อโรคในทุกๆวันอีกด้วย ก็เลยเป็นการลดค่ายา และก็วัสดุอุปกรณ์ทำแผลต่างๆ

สถาบันบริหารจัดแจงเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งใหม่ (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หน้าที่สำหรับในการบริหารจัดแจงด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการช่วยส่งเสริม ส่งเสริม และก็ผลักดันการนำองค์วิชาความรู้จากทรัพย์สินทางปัญญา งานศึกษาเรียนรู้วิจัย เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งใหม่ของมหาวิทยาลัยให้สามารถถูกเอาไปใช้คุณประโยชน์ในเชิงการค้า เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลชน ก็เลยได้มีการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยทำให้วิชาความรู้รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล